نوزاد 20 كيلوگرمي مایه حيرت دانشمندان

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

پزشكان از رشد كودك ۸ ماههاي كه حدود 20 كيلوگرم وزن دارد حيرت زده شدهاند. آنها ميگويند نميدانند چگونه امكانپذير است كه كودكي ۸ ماهه هموزن كودكي چهارساله باشد. «چاهات كومار» با وزني معمول و متوسط به دنيا آمد اما پس از گذشت چند ماه حالا نزديك به 20 كيلوگرم وزن دارد. پدر و مادرش او را نزد پزشك بردند اما پزشكان به دليل ميزان چربي و سختي پوست كودك نسبت به ديگر كودكان، نتوانستد از او نمونه خون براي انجام آزمايش بگيرند. والدين كودك نميدانند كه عامل اشتها و سيريناپذيري كودكشان چيست. پدر2۳ ساله او ميگويد: «وقتي چاهات به دنيا آمد كاملاً طبيعي بود اما روز به روز وزنش به طرز حيرتآوري بيشتر و بيشتر شد.» رينا، مادر 2۱ ساله او ميگويد: «من نگران سلامتي او هستم. اشتهايش عادي نيست. هميشه در حال خوردن است و اگر نخورد گريه ميكند. وضعيت او خوابيدن را برايش دشوار كرده است. اين تقصير ما نيست. من از اينكه برخي مردم به او ميخندند ناراحت ميشوم.» اين خانواده در حال حاضر قادر به پرداخت هزينه سفر براي رفتن نزد يك متخصص اطفال نيستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.