اكران یك فيلم در پاتوقهاي كارتنخوابها

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

مستند «آوانتاژ» به كارگرداني محمد كارت يكي از مستندهاي حاضر در سيوپنجمين جشنواره فيلم فجر و همينطور سينما حقيقت بود كه مورد توجه منتقدان و مخاطبان نيز قرار گرفت. با توجه به اينكه موضوع اين مستند به ترك مواد مخدر و بازگشت دوباره به زندگي كساني است كه در اين مسير قرار گرفتهاند كارگردان اين مستند تصميم گرفته همزمان با اكران در گروه «هنر و تجربه» اين مستند را به صورت سينما سيار هر هفته در يكی از پاتوقهاي كارتنخوابها در تهران به نمايش درآورد تا فيلم به دست مخاطبان اصلياش برسد. محمد كارت، كارگردان مستند «آوانتاژ» قرار است با همكاري مؤسسه طلوع بينشانها با فراهم كردن يك سينماي سيار، هر هفته در يك پاتوق كارتنخوابها اين فيلم را به نمايش درآورد. قرار است اين فيلم به صورت سينماسيار در پاتوقهاي كارتنخوابي تهران به نمايش گذاشته شود. از جمله مناطقي كه اعلام شده «آوانتاژ» در آنها به نمايش در خواهد آمد شوش، دروازه غار، خلازير، قمير و دره فرحزاد خواهند بود. از نظر سازندگان با فراهم كردن فرصت ديدن اين مستند براي معتادان، شايد كارتنخوابها انگيزه بازگشت به زندگي را پيدا كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.