در باب ازدياد تقاضا براي مادربزرگهاي مدرن!

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول - لیلا باقری

به تازگي پوسترهايي در شهر پخش شده با محوريت «شوهرداري» و مخاطبش تنها زناناند. در اين پوسترها به زنان گوشزد ميشود در قبال مرد خود چه كارهايي را انجام بدهند و ندهند. سعي هم شده تصويرسازي و لحن و سر و شكلش امروزي و جذاب باشد اما لحنش آدم را ياد نصيحتهاي گلدرشت و متعلق به دهه 40 و 50 مياندازد. البته اگر دوسويه بود شايد ميشد اغماض كرد اما كنار هم قرار گرفتنشان مخاطب را به اينجا ميرساند كه زن خوب يعني زن خانهدار و مطيع شوهر كه جز در ضرورت پاي خودش را از خانه بيرون نميگذارد.

چند مثال از پوسترها؛ «چقدر خستهاي اي مرد، پس محبت كن كمي براي خودت باش و استراحت كن!» در توضيحش هم آمده: «مرد نياز دارد هرازچندگاهي از قيد و بند زندگي زناشويي آزاد باشد، به او آزادي بدهيد كه به دلخواه خود ساعتي را آزاد باشد و به اموري چون تفريح، گردش و... بپردازد.» در ديگري كه بك گراندش خريد زني از مغازه پارچهفروشيست و هنگام پرداخت پول، عكس همسر زن را در كيف پولش ميبينيم، نوشته: «با هيچكس غير تو من، حرفي ندارم محرمترين مرد جهاني در كنارم» و توضيح داده: «با مردان غريبه، در حد ضرورت ارتباط كلامي برقرار كنيم، از مغازهدار لازم نيست دو خط تشكر كنيم و...» پوسترهاي ديگر هم حرفهايي دارد درباره اينكه مرد دو، سه نوع غذا نام ببرد و زن يكي را بپزد و چيزهايي درباره رياست مرد در خانه و...

يك- يكي از راههاي با دوام ماندن زندگي مشترك حفظ استقلال فردي در عين تفاهم و اشتراك نظر است. اين را من نميگويم و مشاوران حوزه خانواده بارها رويش تأكيد كردند. متاهلهاي موفق هم حتماً بعد از چند سال زندگي مشترك اذعان ميكنند كه آميزه استقلال و حفظ هويت فردي با گذشت و تفاهم به دوام زندگي كمك ميكند. خيلي هم خوب اما چرا بايد در اينجا فقط مرد ماجرا ساعتي زنگ تفريح داشته باشد به دلخواه خودش. چرا زن را خطاب قرار داده و بر نياز مرد تأكيد شده. يعني زن متاهل نياز ندارد ساعتي براي خودش باشد و به تفريح و سرگرميهاي مورد علاقه خودش بپردازد. نكند تصور اين است كه زن به محض متاهل شدن بايد تمام وقت در اختيار شوهر و بچه باشد و حق ندارد زماني را به خودش اختصاص بدهد؟ يا از آن هم بدتر، تصور اين است كه اگر زن در خانه مشغول به كار است و شوهر بيرون، يعني زن دارد اوقات فراغت خودش را ميگذراند؟ نكند تميز كردن خانه و پخت و پز و رسيدن به بچه اوقات فراغت بوده و اينهمه قرن زنها نميدانستند. نكته ديگر اينكه «رهايي از قيد و بند زناشويي» دقيقاً يعني چه؟ كلمات «قيد و بند» و «زناشويي» خيلي توي ذوق ميزند و آدم را ياد موارد ديگر هم مياندازد كه خب انشاءا... گربه است...

دو- بعد از اين نكته كه چرا مخاطب اين پوسترها فقط زنان هستند، ميرسيم به اينكه چرا مخاطبشان فقط زنان خانهدار هستند؟ نكند در امر فرهنگسازي تنها زن خانهدار مورد توجه است يا اصلاً تنها زن خانهدار مقبول واقع ميشود و اصولا وجود دارد. چون زني كه مثل مردش سركار ميرود نميتواند هر شب بپرسد «عزيزم اسم چند نوع غذا بگو» و بعد هم شروع كند به پختن يك غذاي حسابي. كما اينكه زنان شاغل ما اين كار را ميكنند. به خاطر عشق به خانه و خانواده بعد از سركار به سرعت كار دومشان را در آشپزخانه شروع ميكنند اما ما كه ميدانيم انصاف نيست و اگر انجام ميدهند لطفشان است. يا زن شاغل نميتواند در حد ضرورت با مردها حرف بزند و ازشان تشكر كند چون در محيط كار بارها مجبور ميشود با مردان مختلفي صحبت كند و البته تشكر. ولو كوتاه باشد و در حد «متشكرم» اما در انتهاي روز گاهي كه حساب كند خيلي با مردها حرف زده. پس چرا اين پوستر در مغازه پارچهفروشي طراحي شده و نه مثلاً سركار.

ادامه در صفحه 8

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.