آخرین اخبار از سيل؛ 41 كشته و 7 مفقود

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

رييس سازمان مديريت بحران كشور از ادامه عمليات جستوجو برای يافتن مفقودين در سيل آذربايجان خبر داد.

اسماعيل نجار كه در مناطق سيل زده حضور دارد، در گفتوگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت مناطق سيلزده اظهار كرد: «تاكنون شمار جانباختگان سيل در استانهای آذربايجان شرقی، غربی و كردستان 41 نفر بوده است و البته 7 تن نيز مفقود هستند كه عمليات جستوجو برای يافتنشان ادامه دارد.» رييس سازمان مديريت بحران كشور با تاكيد بر اينكه عمليات بازسازی مناطق سيلزده در حال پيگيری است، گفت: «رييسجمهور نيز دستور ويژه برای سيل آذربايجان داده و تمامی امكانات در اين زمينه بسيج شدهاند و اميدواريم در كوتاهترين زمان ممكن خسارات مادی وارده جبران شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.