زمان مظلومي ميخواستم خداحافظيكنمكه نشد

رضا عنايتي: حنيف بازي را براي استقلال در نياورد!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

شايد رضاي آقاي گل به آرزويش كه خداحافظي در تيم استقلال بود نرسيد اما روز بازي با صبا، دوستان قديمياش پيراهن شماره 11 را تن او كردند تا خداحافظي از دنياي فوتبال برايش معناي ديگري پيدا كند. عنايتي هميشه گفته بود كه دوست دارد با پيراهن استقلال از صحنه فوتبال كنار برود اما آن سالي كه به اين تيم برگشت پرويز مظلومي نامش را در ليست مازاد قرار داد تا برنامههاي او براي خداحافظي ناكام بماند. خودش در اين مورد ميگويد: «همان سال ميخواستم خداحافظي كنم اما در ليست مازاد قرار گرفتم و از استقلال جدا شدم. البته من از كسي ناراحت نيستم و اگر هم حرفي ميزنم از روي گلايه است نه چيز ديگري».

او اين را گفت و ادامه داد: «اگر من حرف نزنم چه كسي بايد حرف بزند؟ الان آرش برهاني و وحيد طالبلو كجا هستند؟ مگر عمر آنها در اين استقلال نگذشت؟ چرا كسي سراغي از آنها نميگيرد؟ ۹ سال در اين تيم توپ زدم و بهترين بازيهايم را انجام دادم. افتخاري نبود كه با استقلال كسب نكرده باشم، اما يكسري برخوردها انجام شد كه در شأن ما نبود. حالا هم وقت اين حرفها نيست. من از همه هواداران استقلال تشكر ميكنم كه يك روز خوب و با شكوه را براي من رقم زدند. بعد از 20 سال فوتبال حرفهاي بازي كردن، در لحظه خداحافظي همه خاطراتم از آدنيس مشهد تا به امروز در تيم صبا، از جلوي چشمم گذشت. از هواداران استقلال واقعاً ممنونم كه من را تشويق كردند و مطمئن باشيد احترام و ارتباط من با آنها تا ابد باقي ميماند».

از عنايتي درباره حنيف عمرانزاده و اتهام به او سؤال كرديم. خيليها بر اين عقيده هستند كه حنيف از روي عمد پنالتي داد تا استقلال در اين بازي برنده باشد. عنايتي در اين مورد ميگويد: «از روي عمد كجا بود. حنيف داشت سكته ميكرد. من سرش فرياد زدم كه خودش را جمع كند. به او گفتم اگر قرار است به خاطر يك بازي سكته كني همان بهتر كه فوتبال را كنار بگذاري. حنيف مقابل استقلال انگيزه زيادي داشت و همين انگيزه زياد هم باعث شد تا در آن صحنه عصب و عضله او هماهنگ نباشد. در همين بازي در صحنه گل دوم استقلال، توپ به پاي مهران اميري برخورد كرد و وارد دروازه ما شد و شايد اگر به او نميخورد توپ بيرون ميرفت. اينها همه اتفاقات فوتبال است. حنيف بازي را براي استقلال در نياورد. بيش از 10 سال است كه او را ميشناسم و حاضرم روي پاك بودنش قسم بخورم».

در نشست خبري پس از بازي، صمد مرفاوي ادعا كرد كه خداحافظي عنايتي مقابل استقلال به ضرر صبا تمام شد. اظهار نظري كه اين واكنش عنايتي را به همراه دارد: «اصلاً اين موضوع صحيح نيست و خداحافظي از نظر احساسي هيچ اثري روي كيفيت بازي من مقابل استقلال نداشت و همه توانم را در بازي گذاشتم. من سابقه 20 سال فوتبال حرفهاي دارم و اين موضوع قطعاً روي من تأثير نگذاشت. اگر كمتجربگي نميكرديم حداقل به استقلال نميباختيم.»

اما حرفهاي پاياني رضاي آقاي گل؛ آنجا كه او از پرسپوليسيها ميخواهد با تمام انگيزه مقابل سياهجامگان بازي كنند: «در اين سه هفته پاياني انتظار داريم همه تيمها از جمله پرسپوليس و ماشينسازي با همه توان مقابل حريفان خود حاضر شوند و حفظ شرافت ورزش و فوتبال را در نظر بگيرند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.