استكي: براي ما كريخوانده بود كه اميرجوابش را داد

امير علياكبري حريف برزيلياش را ناكاوت كرد!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

در مسابقات MMA امير علياكبري حريف برزيلي خودش را شكست داد. امير علياكبري فرنگيكار سابق ايران كه در مسابقات MMA شركت ميكند در نخستين مبارزه سال جديد خود مقابل ژرونيمو از برزيل قرار گرفت و در پايان حريف خودش را ناكاوت كرد. اين ورزشكار برزيلي پيش از اين مبارزه، 3۹ پيروزي و 17 شكست را در كارنامه خود داشت. علياكبري سال گذشته در كاپ رايزين كشور ژاپن خوش درخشيد و تا فينال هم پيش آمد اما در فينال حريف ميركوكروكاپ، فايتر پرآوازه اهل كشور كرواسي نشد و دستش از كمربند قهرماني رايزين كوتاه ماند.

اين اتفاق در حالي افتاد كه عليرضا استكي، مربي امير علياكبري درباره اين مسابقه و درگيريهايي كه قبل از بازي به وجود آمده بود ميگويد: «قبل از بازي، ژرونيمو خيلي براي ما كري خوانده بود. حتي يقه امير را هم گرفته بود. در وزنكشي هم با هم درگير شده بودند كه امير در رينگ جوابش را داد.»

استكي ادامه داد: «امير شايسته اين پيروزي بود و وقتي حريفش را روي تشك انداخت ديگر اجازه نداد تا او بلند شود. ضرباتي كه امير زد حرفهاي بود و حريفش را از پا انداخت. جالب اينجاست كه پس از بازي، حريف او آمد و به دليل رفتارهايي كه قبل از بازي داشت از ما عذرخواهي كرد. او امير را در آغوش گرفت و به او گفت: « ببخشيد ! »

استكي در پايان گفت: «ژرونيمو پنجاهمين باري بود كه روي رينگ ميرفت و 3۹ بازي را برده بود. در حالي كه امير تجربهاي اينچنيني ندارد. ما داريم به تهران بر ميگرديم و تا 4 ماه آينده هيچ مسابقهاي نداريم. بايد خودمان را براي مسابقات بعدي آماده كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.