سرقت مسلحانه از بانك صادرات مشهد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

دو مرد موتورسوار در يك سرقت مسلحانه از بانك صادرات مشهد 10 ميليون تومان به جيب زدند. سردار بهمن اميري مقدم، فرمانده پليس خراسانرضوي با تأييد اين خبر گفت: «ساعت يازده و نيم يكشنبه در خيابان خواجه ربيع مشهد دو موتورسوار كه هر دو كلاه كاسكت بر سر داشتند، داخل بانك صادارت شدند و با تهديد اسلحه و باتوم مبلغ 10 ميليون تومان را سرقت كردند و با ايجاد رعب و حشت از محل سرقت فرار كردند.» وي افزود: «مأموران پليس با اجراي طرح مهار دست به تجسس زدهاند تا سارقان مسلح را دستگير كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.