پنالتي اخلاقي عليه CR7

نشریه آلمانی گزارشی از شکایت یک زن بهدلیل آزار جنسی و دریافت حقالسکوت از ستاره پرتغالی منتشر کرده است. اتهاماتی که وکلای رونالدو آنها را تکذیب میکنند

Tamashagaran Emrooz - - بینالملل -

علی مسعودینیا- كريستيانو رونالدو، ستاره پرتغالي تيم رئالمادريد كه اخيراً در ليگ قهرمانان اروپا به ركورد ۱00 گل رسيد و در صدر اخبار قرار گرفت، با چالش عجيبي مواجه شده است. چند رسانه مدعي شدهاند كه اين بازيكن مشهور مبلغ 300 هزار پوند به عنوان حقالسكوت به يك زن پرداخت كرده است، تا اين زن بابت آزار و اذيت جنسي از او شكايت نكند. آژانس وكالتي كريستيانو رونالدو به سرعت و البته با نهايت عصبانيت اين خبر را تكذيب كرده و گفته همگي اينها مشتي داستان بيمارگونه هستند. همچنين اتهام ديگر رونالدو، يعني ضرب و شتم يك نفر درست يك روز پس از انتقالش از منچستريونايتد به رئالمادريد نيز توسط سخنگوي اين بازيكن تكذيب شده است. ماجراي حقالسكوت برميگردد به ماه ژوئن 2009 ميلادي، يعني زماني كه رونالدو متهم شد كه در هتل محل اقامت خود در لاسوگاس با شخصي درگيري فيزيكي داشته و به او آسيب رسانده است. زن مذكور كه در آن زمان اندكي بيش از بيست سال داشته، مدعي است كه اين بازيكن به او حقالسكوت پرداخت كرده است. همچنين او مدعي است كه نامهاي به رونالدو نوشته كه اين قضيه را تأييد ميكند اما رونالدو اعلام كرده كه هرگز نه اين زن را ديده و نه دستخطي دريافت كرده است.

نخستينبار مجله آلماني اشپيگل اين ادعاها را منتشر كرد اما جستيفوت كه يك شركت مديريتي فوتبال است و توسط خورخه مندز، از مشهورترين چهرههاي نقل و انتقالات بازيكنان فوتبال، آن را تاسيس كرده، اين خبر را بلافاصله تكذيب كرد و آن را «تهمتي غيرمنصفانه و نفرتانگيز» توصيف كرد. جستيفوت مدعي است كه رونالدوي 33 ساله كه حالا پسري شش ساله به نام كريستياوني جونيور دارد، تمامي قدرتش را به كار بسته تا از فساد و انحراف اخلاقي پرهيز كند. در بيانيه اين آژانس آمده است: «نشريه آلماني اشپيگل مقالهاي مفصل منتشر كرده و تهمتي غيرمنصفانه به كريستيانو رونالدو زده است. آنها او را متهم كردهاند كه حدود هشت سال پيش زني را مورد آزار و اذيت جنسي قرار داده است. اين مقاله چيزي نيست جز يك داستان ژورناليستي. خود زني كه مدعي هستند قرباني اين ماجرا بوده حاضر نشده رخ نشان بدهد و صحت اين ادعاها و اتهامها را تأييد كند. نشريه اشپيگل براساس گفتههاي شفاهي و مداركي فاقد ارزش مستند كه هيچكدام امضاي رسمي ندارند و تأييد نشدهاند، و نيز براساس ايميلهايي كه عدهاي از وكلا كه هرگز با كريستيانو رونالدو ارتباطي نداشتهاند، مشتي دروغ غير قابل استناد را منتشر كرده كه قابل تصديق نيستند و نامهاي كه گفته ميشود از سوي اين قرباني به رونالدو نوشته شده اما رونالدو هرگز چنين نامهاي دريافت نكرده است. اتهام وارده از سوي مجله اشپيگل نادرست است و كريستيانو رونالدو تمامي قدرتش را براي مقابله با آن به كار خواهد بست. وارد آوردن اتهام تجاوز به او، غيرمنصفانه و شرمآور است و او اجازه نخواهد داد كه چهرهاش را تخريب كنند.»

اشپيگل كه سابقهاي طولاني در برملاكردن اسرار بدنامكننده مشاهير دارد مدعي است كه چند ماه روي اين ماجراي بزرگ و تكاندهنده كار كرده. اين نشريه همچنين در گذشته نام بسياري از مربيان و بازيكناني كه در پرداخت ماليات خود تقلب كرده بودند نيز منتشر كرده بود. طبق ادعاي اشپيگل، رونالدو به طور مستقيم به زن مذكور مبلغي به عنوان حقالسكوت داده است كه رقم دقيق آن 28۵ هزار پوند است. رونالدو از اين زن خواسته كه با دريافت اين پول از كشاندن ماجرا به دادگاه خودداري كند و مسئله را ميان خودشان حل كنند. مقاله اشپيگل براساس ادعاهاي يك وكيل و پليس مأمور اين پرونده و نيز مداركي كه از سوي سايت فوتبالليكس در اختيارشان قرار گرفته تهيه شده است. اين زن با نام اختصاري «سوزان كي .» معرفي شده است. طبق ادعاي او وقتي كه با يكي از دوستانش به هتلي كه محل اقامت رونالدو بوده رفته، توسط اين بازيكن مورد آزار و اذيت جنسي قرار گرفته است. او ماجرا را به پليس لاسوگاس گزارش داده اما طبق قانون، طرفين امكان مذاكره و مصالحه پيش از دادگاه را داشتهاند و رد و بدل شدن مبلغ مذكور در همين اثناء صورت گرفته است. طبق اين گزارش، آن شب در هتل يك مهماني برگزار شده و رونالدو و سوزان كي. آنجا يكديگر را ملاقات كردهاند و سوزان شماره تلفن خود را به رونالدو داده و اين ستاره اندكي بعد با او تماس گرفته و او و دوستش را به سوييت خود در هتل پالم پالاس دعوت كرده است. اشپيگل مدعي است نامهاي آكنده از احساسات در شش صفحه از سوزان كي. در اختيار دارد كه خطاب به رونالدو نوشته شده و توصيف كرده است كه آن شب در محل اقامت رونالدو چه اتفاقي رخ داده است. اشپيگل در عين حال مدعي است كه گزارش پليس همهچيز را به روشني توضيح ميدهد. پليس لاسوگاس خودرويي به منزل سوزان كي. فرستاده و او را به مركز درماني دانشگاه منتقل كرده است و پزشكان نيز وقوع تجاوز را تأييد كردهاند. اين پايان ارتباط سوزان كي. با پليس لاسوگاس بوده است اما مدتي بعد سوزان براي خود وكيلي استخدام ميكند. اسناد اشپيگل نشان ميدهد كه سوزان كي. در ماه جولاي با وكيلي تماس گرفته و او را براي اقامه دعوا عليه كريستيانو رونالدو استخدام كرده است. وكيل مذكور در انگلستان بوده و تماسهايي نيز با وكيل پرتغاليتبار رونالدو، اوسوريو دي كاسترو، داشته است. رونالدو هم در مقابل، يك وكيل كاليفرنيايي كه سابقه درخشاني در كار با موكلين مشهور داشته را به كار ميگيرد. فهرستي شامل 274 پرسش درباره وقايع آن شب وجود دارد كه خطاب به رونالدو نوشته شده تا وكيل مذكور بتواند از طريق پاسخهاي او جزئيات پرونده را بهتر درك كند. به گزارش اشپيگل اما دعوا به طور ناگهاني در پاييز سال 2009 پايان مييابد. آنچه مسلم است تا ژانويه 20۱0 اين دعواي حقوقي در جريان بوده است و احتمالاً جلسه مصالحه بعد از اين تاريخ برگزار شده است.

چند رسانه مدعي شدهاند كه اين بازيكن مشهور مبلغ 300 هزار پوند به عنوان حقالسكوت به يك زن پرداخت كرده است، تا اين زن بابت آزار و اذيت جنسي از او شكايت نكند. همچنين اتهام ديگر رونالدو، يعني ضرب و شتم يك نفر درست يك روز پس از انتقالش از منچستريونايتد به رئالمادريد نيز توسط سخنگوي اين بازيكن تكذيب شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.