گبرلو: تعجب ميكنم از این همه بيدقتي و بيتوجهي!

Tamashagaran Emrooz - - فرهنگوهنر -

محمود گبرلو در صفحه اينستاگرامش ضمن ابراز اندوه و تأسف از درگذشت ناگهاني عارف لرستاني توضيحي نوشت از تجربهاي كه سال گذشته پشتسر گذاشته بود. گبرلو نوشت: «عارف لرستاني هنرمند كاربلد و نجيب از ميان ما رفت. هنرمند هيچگاه جايگزين ندارد.اي كاش در زمان حيات بيشتر مراقبت ميكرديم. شنيدم چند روزي دچار سكسكه شده بود وقتي پيش پزشك رفت برايش آرامبخش تزريق كردند و به خانه رفت و در خانه سكته كرد. تعجب ميكنم چرا اينقدر بيدقتي و بيتوجهي. سال گذشته قبل از عمل قلب باز چند روزي دچار سكسكه شده بودم فكر ميكرديم چيز مهمي نيست. اتفاقي موضوع را با اورژانس در ميان گذاشتم. ديدم خانمي كه راهنمايي ميكردند فرمودند سريع بايد بريد دكتر و نوار قلب بگيريد اين مسله به قلب ربط دارد. روحش شاد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.