3 طرح صنعتی با اشتغالزایی 355 نفر در کرمانشاه افتتاح میشود

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

كرمانشاه- فردين كبودي- نعمتا... حقيقي با اشاره به سفر محمدرضا نعمتزاده به كرمانشاه اظهار كرد: «با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت سه طرح صنعتي در كرمانشاه افتتاح خواهد شد.» وي كارخانه خودروسازي كرمانشاه را از مهمترين اين طرحها برشمرد و افزود: «اين كارخانه ظرفيت توليد ساالنه 15 هزار دستگاه خودرو پژو پارس را دارد.» رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان كرمانشاه ادامه داد: «كارخانه فرش ماشيني رجال پروژه ديگري است كه با ظرفيت توليد 600 هزار مترمربع فرش ماشيني در سال افتتاح خواهد شد.» به گفته اين مسئول، طرح توسعه قطعات خودرو «مارپيچ باختر» نيز با ظرفيت ‪4 .1‬ ميليون قطعه در سال با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت افتتاح ميشود. حقيقي گفت: «با بهرهبرداري از اين سه پروژه براي 355 نفر اشتغالزايي خواهد شد.» وي بازديد از چند واحد توليدي را از ديگر برنامههاي وزير صنعت، معدن و تجارت در كرمانشاه عنوان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.