توفان رامين رضاييان عليه مديران پرسپوليس

رامين رضاييان با انتشار متني از مديران پرسپوليس انتقاد كرد

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

رامين رضاييان مدافع راست فصل گذشته تيم پرسپوليس كه در نهايت توسط برانكو از تيم كنار گذاشته شد، براي فصل پيشرو به تيم اوستنده بلژيك پيوست تا سال جام جهاني را در جايي غير از ايران بگذراند. مدافع ملىپوش ايرانى حال حاضر اوستنده در شرايطى كه پيشنهاد مالى جالب توجهى از ايران داشت، تصميم قطعى خود را براى لژيونر شدن گرفت و راهى بلژيك شد. رضاييان كه در آن مقطع ضمن بخشيدن مطالبات خود، مبلغى نيز براى دريافت رضايتنامهاش به مسئوالن باشگاه پرداخت كرده بود، تعهد داد تا در صورتى كه مبلغ قراردادش با تيم فصل آينده بيش از ٠٠٧ ميليون شود، ٠٥٣ ميليون ديگر نيز به باشگاه پرداخت كند. رضاييان در نهايت با قراردادى جالب توجه راهى اوستنده شد تا طبق توافق قبلى مجبور به پرداخت ٠٥٣ ميليون ديگر به پرسپوليس شود. موضوعى كه اكنون باعث ممانعت باشگاه پرسپوليس براى صدور آىتىسى او شده است. مدافع ملىپوش سابق پرسپوليس البته در پيامهايى براى مسئوالن باشگاه درخواست كرده كه با قبول چك مجوز اين حضور را صادر كنند تا بعد از آن با اولين دريافتى خود، مطالبه مد نظر پرسپوليس را پرداخت كند كه اين مسئله بىجواب مانده تا او در ابتداى حضورش در اين تيم با دردسر بزرگى مواجه شود. اين در حالي است كه رامين رضاييان اكنون با سؤال بزرگ و بيپاسخي از سوي مسئوالن و مربي اوستنده در اين خصوص مواجه شده كه هيچ پاسخي براي آن ندارد و در انتظار برطرف شدن مانع حضورش در تركيب اين تيم است اما جالب اينجاست مسئوالن پرسپوليس نيز نه تنها پاسخي به درخواست او، كه حتي پاسخي براي بازيكنان معترض خود نيز ندارند تا شرايط سرخپوشان در آستانه شروع ليگ عجيب باشد. با اين حال دقايقي پس از انتشار اين خبر، رامين متني را در اينستاگرام منتشر كرد و شرحي را براي هوادارانش نوشت: «سالم به بهترينا. همتون مىدونيد كه تو اين ماههاى سخت فقط شماها بوديد كه بهتون اطمينان داشتم و فقط با شما بود كه مىتونستم حرفاى دلم رو بزنم. چه تو روزايى كه بازى مىكردم و تمام تالشم خوشحالى شما بود و چه روزايى كه بازى نمىكردم و تالشم بود تا ناراحتتون نكنم و چه روزايى كه البته بدترين شايعات و سختترين تصميمات جلوى روم بود اما نخواستم نگرانتون كنم. و مطمئن باشيد صبر و سكوتم بهخاطر شماها بود نه بهخاطر اون بند بيخود در قراردادم و بهرغم تمام تلخى و اتفاقات فصل گذشته يه لحظه به قرارداد با مديران كه نه به تعهد بزرگم به پيرهن پرسپوليس و هوادارا غافل نشدم و هيچ صفر و عددى نتونست باعث بشه تا اونو جايگزين شماها كنم... اين اتفاقات در حالى افتاد كه من ثانيه به ثانيه، در حال عذاب بودم اما هيچ وقت از ياد شما غافل نبودم.

هيچ منتى هم نيست و االنم اينا رو نگفتم تا منت بذارم و شما بزرگترين منت رو سرم گذاشتيد كه دوستم داريد و براى موفقيت نمايندتون دعا مىكنيد... اما همه اين درد دلها رو گفتم تا شرح حال االنم رو بگم؛ فصل گذشته اتفاقاتى افتاد كه از جمع پرسپوليس كنار رفتم و ضمن اينكه پولى نگرفتم قرار شد مبلغى هم به عنوان پول رضايتنامه پرداخت كنم... بگذريم از اينكه باشگاه تو اون روزاى سخت نه تنها كمك بزرگى نكرد و تو فصلى كه پولى نگرفتم از من پول رضايتنامه گرفت، ٠٠٧ ميليون طلبمو بخشيدم، ٠٥١ ميليون نقد دادم و قيد كردن كه در صورتى كه فصل بعد قراردادم باالى ٠٠٧ ميليون باشه بايد ٠٥١ ميليون ديگه هم بدم. گذشت و امروز بلژيك اومدم اما باشگاه از دادن آىتىسى من خوددارى كرده و اعالم كرده تا باقى پول رو ندم اين اجازه رو بهم نميده. من تمام پولى كه داشتم رو فصل گذشته به باشگاه بخشيدم و مبلغ رضايتنامه رو هم دادم اما االن اگه مجوز من صادر نشه اوستنده هم پرداختى به من نداره كه باقى خواسته مسئوالى پرسپوليس رو بدم، كه جواب مسيج منو هم ندادن كه ازشون بخوايم ازم چك قبول كنن! شايد آنها دوست داشتند برم به جايى كه قلب و دلتون بشكنه مثل من كه اينجوري باهام رفتار كردند كه اينجا بايد آبروى من برود و در غربت سرمربىام بپرسد كه چى شده آىتىسى صادر نميشه و من بگم به خاطر عشقم به پرسپوليس و اينكه مديراى تيم تو قراردادم نوشتن اگه برم خارج (نه ليگ ايران كه اگه به يكى از اون پيشنهادات مالى فوقالعاده جواب مثبت ميدادم نيازى به پرداخت اين پول نبود) بايد اين ملبغ رو بدم. برم و پولمو نگيرم و پول براى رضايتنامه قرض كنم، من اين پول را از هر طريقي شد جور كردم و ديروز دادم ولي بازم فداي سرتان فقط خواستم در جريان باشيد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.