گادوين منشا زياد پول گرفته!

معلوم شد پرسپوليسيها به قرارداد چه كسي اعتراض دارند؛

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

بازيكنان پرسپوليس اخيرا در بيانيهاي مشترك به مسائل مالي باشگاه شديدا اعتراض كردهاند و علياكبر طاهري مديرعامل و تركاشوند مدير اقتصادي باشگاه را به باد انتقاد گرفتند اما در بخشي از اين بيانيه نكته جالبي به چشم ميخورد. آنها ادعا داشتند باشگاه با بازيكني قرارداد بسته كه بيشتر از توانايي فنياش پول گرفته است. براي همه عجيب بود كه منظور آنها از اين بازيكن چه كسي است؟

امسال در پرسپوليس تكليف قراردادها تا حدودي مشخص بوده است. سيامك نعمتي و شايان مصلح دو بازيكني بودند كه پول زيادي براي حضور در پرسپوليس نگرفتند. شجاع خليلزاده بازيكن گراني بود كه البته بعيد به نظر ميرسد به خاطر رابطه خوبش و البته عملكرد فني خوبي كه دارد، كسي به پولي كه ميگيرد اعتراضي داشته باشد. ميماند گادوين منشا. اين بازيكن آفريقايي براي باشگاه گران در آمد و پول ميلياردي گرفت. منشا سال گذشته سومين گلزن برتر ليگ برتر شد اما طارمي به مراتب از او بهتر بود. البته بعضيها مخالف اين موضوع هستند و ميگويند اگر منشا فصل قبل در پرسپوليس بازي ميكرد، باالي ٠2 گل ميزد. در هر صورت منشا قراردادش امسال از ديگر بازيكنان بيشتر بوده و به نظر ميرسد اعتراض بازيكنان به قراردادي است كه او بسته. هيچ بازيكني در تيم درباره اينكه منظورشان دقيقا چه بازيكني است، اظهار نظر نكرده ولي به نظر ميرسد قراردادي كه منشا با قرمزها بسته ميتواند عاملي باشد براي اختالف بين او و ديگر بازيكنان تيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.