بعد از حامد همايون آسرايي، ناظريها هم پشت در ماندند موج‌تابستانی‌لغو‌کنسر‌تها

Tamashagaran Emrooz - - صفحه اول -

شماره /294 روزنامه هنری، ورزشی و اجتماعی/8 صفحه - یكشنبه/8 مرداد 1396 0001تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.