فيفا دوباره ايران را جريمه كرد

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

فيفا براي تيمهاي حاضر در مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 روسيه كه قوانين را رعايت نكردهاند، يكسري جريمههاي نقدي در نظرگرفته است؛ از جمله براي تيم ملي ايران به خاطر حواشي ناشي از ديدار با ازبكستان، مبلغي را به عنوان جريمه منظور كرد. بر همين اساس فدراسيون جهاني با اعالم اخطار، فدراسيون كشورمان را 10 هزار فرانك سوئيس جريمه كرده است. در اعالميه اين سازمان عنوان شده كه اين جريمه به خاطر عدم اهتزاز پرچم بوده است. البته بهطور دقيق ذكر نشده اين جريمه به خاطر عدم استفاده از پرچم فيفا يا پرچم تيم ميزبان در ورزشگاه بوده است. فيفا پيشتر تيم كشورمان را به خاطر اتفاقات چند بازي قبلي جريمه كرده بود. تيم كشورمان به همين دليل به خاطر بازي با قطر 40 هزار فرانك، بازي با كره 45 هزار فرانك، بازي با سوريه 3 هزار فرانك و بازي با چين 50 هزار فرانك جريمه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.