هيونداي i30 جديد

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

مدل آي03 هيونداي نيز يکي ديگر از خودروهايي است كه شانس حضور دوباره در بازار ايران را پيدا كرده است. نسل جديد اين خودرو از سال گذشته ميالدي وارد بازارهاي جهاني شده و احتماال دوباره قادر خواهد بود موفقيتهاي گذشته را تکرار كند چراكه از هر لحاظ نسبت به قبل بهتر شده و ظاهر شکيلي نيز دارد اما ببينيم آيا اين خودرو به اندازه كافي خوب است كه بتواند در ايران با بهترينهاي اين كالس به رقابت بپردازد؟ بررسي سايت استراليايي كار ادوايس )caradvice( از نسل جديد هيونداي آي03 SR نشان ميدهد اين هاچبك متوسط كرهاي از سواري راحت و سطح رانندگي باثباتي بهره ميبرد و در مقايسه با نسل قبل اصالحات بسياري به خود ديده است. گيربکس دو كالچه اتوماتيك اين خودرو در كنار امکانات باال و قيمتي كه پايينتر از رقباي همرده است، از جمله ويژگيهاي مثبتي است كه ميتوان به آنها اشاره كرد.

در عين حال سطح عملکرد موتور اين خودرو براي يك هاچبك داغ هنوز پايين است، فرمان خودرو نيز در وضعيت اسپورت بيش از حد سفت است و كيفيت مواد بهكار رفته در كابين در حد و اندازه بزرگان اين كالس نيست. آي 30 كه در اين رده تجهيزاتي در محدوده 30 تا 34 هزار دالر استراليا 22/5( تا 24 هزار دالر آمريکا) قيمت دارد، با وزن 1470 كيلويي از موتوري 1/6 ليتري و توربو با قدرت 201 اسب بخار و 265 نيوتونمتر گشتاور سود ميبرد كه از طريق يك جعبهدنده 7سرعته دو كالچه كه نيرو را به چرخهاي جلو منتقل ميكند، قادر است در زماني كمتر از 8 ثانيه به سرعت 100 كيلومتر در ساعت برسد. طول، عرض و ارتفاع اين خودروي كرهاي به ترتيب برابر با ‪1/79 ،4/34‬ و 1/40 متر است. جديدترين مدل طراحي شده توسط پيتر شراير آلماني با باك بنزيني كه 70 ليتر گنجايش دارد، در هر صد كيلومتر به طور ميانگين 7/5 ليتر بنزين مصرف ميكند و به طور متوسط در هر صد كيلومتر 175 گرم دياكسيدكربن توليد ميكند.

اتاق آي03 كال بزرگ است و براي نمونه صندوق بار اين خودرو 395 ليتر گنجايش دارد كه با خواباندن صندليهاي پشتي اين ميزان به 1310 ليتر ميرسد. فضاي پاي سرنشينان در قسمت عقب خوب است و سه سرنشين بزرگسال ميتوانند در اين فضا به راحتي بنشينند اما عدم وجود دريچههاي سيستم تهويه مطبوع باعث شده تا رفاه سرنشينان در اين قسمت كاهش پيدا كند. هزينه نگهداري خودرو نيز براي هر 10000 كيلومتر رانندگي در سال چيزي در حدود 650 دالر آمريکا تخمين زده شده كه رقمي مناسب است. سيستم اطالعات و سرگرمي آي03 واقعا عملکرد خوبي دارد گرچه هنوز هم كامل نيست. وضوح صفحه نمايش هشت اينچي باالي داشبورد مناسب بوده و سيستم پخش هم كارايي مناسبي دارد. دوربين 360 درجه نيز به خوبي براي مواقع ضروري بخش عقب را پوشش ميدهد. سامانه رهياب نيز با سرعت مناسب و دقت كافي به راننده كمك ميكند بهترين مسير را براي عبور و مرور پيدا كند. نسل سوم هيونداي آي03 كه در مجموع با چهار موتور مختلف بنزيني و ديزلي و سه نوع جعبهدنده دستي و اتوماتيك عرضه ميشود، در بازارهاي اروپايي در محدوده قيمتي 15 تا 24 هزار يورو عرضه ميشود. اين خودرو حدود 1/5 ثانيه كندتر از فولکسواگن گلف جيتيآي است كه با موتوري دو ليتري از قدرت 225 اسب بخار و 350 نيوتنمتر گشتاور سود ميبرد. البته پاسخ موتور آي03 به جعبهدنده ديسيتي و دو كالچه مناسب و سريع است اما نميتوان در مقايسه با گلف مخصوصاًً در هنگام دنده معکوس اين مورد را چندان ستايش كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.