افزايش قيمت محصوالت سايپا پرايد و تيبا گران شدند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

معاون بازاريابی و فروش گروه خودروسازی سايپا از افزايش قيمت محصوالت اين گروه بر اساس مجوز شورای رقابت خبر داد.

به گزارش سايپا نيوز، رضا تقیزاده، ضمن بيان مطلب فوق گفت: «با توجه به مجوز افزايش قيمت خودروها از سوی شورای رقابت كه در تيرماه امسال اعالم شده، محصوالت گروه سايپا نيز مشمول اين مجوز و افزايش قيمت خواهند بود.»او افزود: «بر اساس اين مجوز، خودروهای پرايد و تيبا حداكثر تا 1.5 درصد و تندر 90 تا 2.5 درصد مجاز به افزايش قيمت هستند.»تقیزاده تاكيد كرد: «اين مجوز هنوز از سوی شورای رقابت به سايپا ابالغ نشده اما به محض دريافت آن، افزايش قيمتها بر روی محصوالت ايکس ،100 ايکس 200 و تندر 90 اعمال خواهد شد.»او گفت: «پس از دريافت مجوز با بررسی وضعيت بازار، درصد افزايش قيمت خودروها تا سقف تعيينشده معين و سپس اعالم خواهد شد.»معاون بازاريابی و فروش گروه سايپا با اشاره به اينکه فروش پرايد با قيمتهای فعلی زيانده است، افزود: «البته استراتژی سايپا كاهش تدريجی توليد پرايد و جايگزينی آن با محصول مناسب است چرا كه اين خودرو نقش بسيار زيادی در اقتصاد خانوادهها دارد و لذا به دنبال آن هستيم كه بتوانيم بر اساس فاكتورهای رضايت مشتری، افزايش كيفيت و قيمت اقتصادی، خودرويی را انتخاب و جايگزين پرايد كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.