قاتل ستايش در يك قدمي اعدام

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

اجراي حكم قاتل ستايش قريشي در مرحله اخذ استيذان از رئيس قوه قضائيه است. با توجه به اينكه رأي فرجام خواسته ابرام و محكوميت قاتل تأييد شده، پرونده از شعبه هفت دادگاه كيفري واصل و دستور ارسال آن جهت اخذ استيذان صادر شده است. اين در حالي است كه اولياي دم مقتول نيز طي دو مرحله درخواست اجراي حكم اعدام قاتل ستايش را ارائه دادهاند.

سال گذشته بود كه گزارشي مبني بر وقوع قتل يك دختر بچه شش ساله افغانستاني در روستاي خيرآباد ورامين تحويل مراجع قضايي شد. گزارش حاكي از آن بود كه ستايش قريشي به گفته پدرش يكشنبه 22 فروردين براي خريد بستني از منزل خارج شده و ديگر به خانه بازنگشته.

در تحقيقات اوليه مشخص شد كه پسر 17 ساله همسايه كه دچار وسوسه شيطاني شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است.

با اعالم اين گزارش، دادستاني ورامين بر رسيدگي ويژه و خارج از نوبت پرونده تأكيد كرد و از نخستين لحظات وقوع اين جنايت، رسيدگي به اين پرونده بهطور ويژه و خارج از نوبت در دستور كار دستگاه قضايي قرار گرفت تا اينكه پس از صدور قرار مجرميت و كيفرخواست، شعبه هفتم دادگاه كيفري يك استان تهران، قاتل ستايش را بابت ارتكاب قتل به قصاص، تجاوز بهعنف به اعدام و بابت جنايت بر ميت به ديه محكوم كرد و اين حكم در شعبه 32 ديوان عالي كشور تأييد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.