دستگيري قاتل فراري در كمتر از 4 ساعت

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مردي كه در يك درگيري در شهرستان قدس سناريوي قتل فردي را رقم زده بود در منطقه سرخه حصار دستگير شد. سرهنگ شاهپور فالحي، رئيس پليس شهرستان قدس-قلعه حسنخان- در تشريح اين خبر گفت: «مأموران كالنتري 11 در جريان درگيري خونيني در منطقه قلعه حسنخان قرار گرفتند و خيلي زود تيمي از مأموران براي بررسيهاي ويژه در محل حاضر شدند.»

اين مقام انتظامي افزود: «مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده كردند پس از درگيري ضارب از محل متواري شده و فرد مجروح به مركز درماني منتقل شده كه به علت شدت خونريزي پس از ساعاتي جان باخته است.» وي بيان كرد: «به دليل حساسيت موضوع مراتب به صورت ويژه در دستور كار عوامل اين يگان قرار گرفت و پس از هماهنگي قضائي با بررسيهاي فني و اقدامات پليسي، مخفيگاه متهم در منطقه سرخه حصار شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه و در كمتر از چهار ساعت پس از درگيري دستگير شد.»

فالحي با اشاره به اهميت موضوع و انعكاس وسيع آن در بين شهروندان تصريح كرد: «قاتل پس از انتقال به كالنتري با استفاده از شگرد و شيوههاي پليسي در بازجوييهاي به عمل آمده به جرم خود اعتراف كرد و پس از تشكيل پرونده، به مقر پليس آگاهي شهرستان منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت در اختيار پليس آگاهي شهرستان قدس است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.