سرقت ميليوني 3 مرد از حساب نورآباديها

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

رئيس پليس نورآباد از دستگيري عامالن برداشت غيرمجاز از حساب بانكي افراد توسط پليس فتا در آن خبر داد.

سرهنگ محمد عبادينژاد، رئيس پليس شهرستان نورآباد گفت: «در پي شكايت پنج نفر از اهالي مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب بانكي آنها، موضوع به صورت ويژه در دستور كار پليس فتا شهرستان نورآباد قرار گرفت.»

رئيس پليس شهرستان نورآباد اظهاركرد: «پس از تشكيل پرونده، مأموران با اقدامات فني و تخصصي، سه متهم را كه در اين برداشتهاي غيرمجاز نقش داشتند شناسايي و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.»

وي افزود: «متهمان ابتدا سعي داشتند خود را بيگناه معرفي كنند اما وقتي در برابر مدارك و شواهد پليس قرار گرفتند به ناچار لب به اعتراف گشودند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.