مرگ تفنگدار آمريكايی كه مخفيانه به جنگ رفت

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

ديويد تيلور جوان ۵۲ ساله اهل فلوريدا تصميم خود برای پيوستن به «يگانهای مدافع خلق»، شبه نظاميان كرد مورد حمايت آمريكا در جنگ با داعش در سوريه، را تا پس از ترخيص از خدمت در تفنگداران دريايی آمريكا در سال ۶۱۰۲ از همه به جز يك دوست نزديكش پنهان نگه داشته بود. پدر او وقتی از ماجرا مطلع شد كه پسرش بهار گذشته وارد سوريه شده بود. او چند روز پيش در جريان خبر كشته شدن فرزندش در شانزدهم ژوييه قرار گرفت. ديويد تيلور بر اثر انفجار يك بمب دستساز كشته شد. يگان مدافع خلق خبر كشته شدن او را به عنوان يك قهرمان در جنگ با بربريت داعش منتشر كرده بود ولی توضيحی درباره نحوه مرگ او نداده بود. دوست نزديك تيلور میگويد ديويد در دوره خدمت در تفنگداران دريايی آمريكا در خاورميانه شاهد فجايع داعش بود و اعتقاد داشت آنها را بايد متوقف كرد. ديويد تيلور در دوره حضور در تفنگداران دريايی آمريكا در افغانستان و اردن خدمت كرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.