مديا كاشيگر درگذشت

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

مديا كاشيگر، شاعر و نويسنده و مترجم، ظهر امروز شنبه هفتم مردادماه درگذشت. به گزارش خبرآنالين، مديا كاشيگر، ظهر روز گذشته (شنبه هفتم مردادماه) به دليل مشكل ريوي در بيمارستان امام خميني (ره) درگذشت. اين شاعر و نويسنده و مترجم پيشكسوت به دليل مشكل ريوي از ده روز پيش در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان امام خميني (ره)، بستري شده بود. مديا كاشيگر سال 1335 به دنيا آمده بود. به قلم اين شاعر و نويسنده و مترجم، دهها جلد كتاب و يكصد مقاله در چهار دهه اخير منتشر شده است؛ از آن جمله ميتوان به كتابهاي «خاطرههايي فراموششده از فردا»، «آخرالزمان»، «مرگ موريانه»، «اتاق تاريك» اشاره كرد. اين مترجم همچنين آثاري از آلبر كامو، سنت اگزوپري، اوژن يونسكو و پل ريكور ...و منتشر كرده است. او همچنين جايزههاي ادبي «يلدا» و «روزي روزگاري» را راهاندازي كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.