بتنریزی پل شماره 2 تقاطع غیرهمسطح ورزش اراک انجام شد

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

معاون امور زيربنايی و حمل و نقل شهرداری اراك خبر داد: «عمليات بتنريزی عرشه پل شماره 2 تقاطع غيرهمسطح ورزش به حجم 600 مترمكعب با سه دستگاه پمپ دكل و 20 عدد تراك ميكسر صورت پذيرفت.» خسروی اظهار كرد: «پيشتر بتنريزی عرشه پل شماره 6 در اين پروژه بهطور كامل انجام شده بود و به اين ترتيب از پلهای ششگانه اين تقاطع تاكنون عمليات بتنريزی دو پل به صورت كامل صورت پذيرفته و عمليات بتنريزی مربوط به مابقی پلها نيز در حال انجام است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.