علي كفاشيان: به منصوريان بازيكن ندادند، از تيم اميد استعفا داد!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

علي كفاشيان، نايب رئيس فدراسيون فوتبال، كه در زمان او منصوريان سرمربي اميدها بود درباره اتفاقي كه افتاده ميگويد: «منصوريان زماني كه سرمربي اميد بود، نزديك مسابقات وقتي بازيكنان را به تيم اميد ندادند از اين تيم استعفا كرد و رفت و در تيم اميد نماند و اين تيم از دور مسابقات حذف شد. االن هم منصوريان مربي استقالل است و بايد با تيم اميد همكاري ميكرد و اجازه نميداد كار به اينجا بكشد. تمام مسائل باشگاهي و اينكه فعاليت خوبي در اين بخش وجود دارد به خاطر تيمهاي ملي است و اين تيمها بايد قوي شده و رو به جلو بروند. منصوريان كه خودش اين درد را كشيده بود، انتظار ميرفت كه بازيكنانش را به تيم اميد بدهد.»

او اين را گفت و ادامه داد: «استقالليها ميگفتند چون فيفادي نبود بازيكنان را به تيم اميد نداديم؟ فيفادي نباشد! مگر براي كشورهاي ديگر فيفادي بود؟! باشگاهها بايد با فدراسيون و تيمهاي ملي هماهنگ باشند. فيفادي چيست؟ مگر فيفا بايد براي ما تعيين تكليف كند؟ بايد بدانيم كه تيم مليمان ارجحتر از همه باشگاههاست. همه ليگها و بازيهاي باشگاهي به خاطر پيشرفت تيم ملي است. به نظرم استقالل كار خوبي نكرد و ديگر با كميته انضباطي است كه چه تصميمي بگيرد. منصوريان اين درد را كشيده بود و توقع داشتيم بدون مشكل و حاشيه بازيكنانش را در اختيار تيم ملي اميد قرار دهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.