بازگشت كمال به ارنج؛ به خاطر تيم ملي

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

كمال كاميابينيا از بازي بعدي پرسپوليس با تراكتورسازي به تركيب اصلي تيمش بر ميگردد تا بار ديگر در كنار محسن مسلمان و بقيه، خط هافبك سرخپوشان را تشكيل دهند. شماره 11 پرسپوليس انتظار داشت در بازي با فوالد در تركيب اصلي باشد اما به عنوان بازيكن تعويضي به ميدان آمد و اصال هم از اين موضوع استقبال نكرد. كاميابينيا سخت نگران وضعيت خود در تيم ملي است و ميخواهد در غياب اميد ابراهيمي مصدوم، به هر شكلي كه شده در دو بازي تشريفاتي تيم ملي مقابل كرهجنوبي و سوريه به ميدان برود. با توجه به اين قضيه، خيلي برايش مهم است كه در پرسپوليس فيكس بازي كند. برانكو هم اين موضوع را درك كرده و قصد دارد در تبريز به كمال از ابتدا ميدان بدهد. هر چند كه او از محسن ربيعخواه هم رضايت كامل دارد. شايد اگر بحث تيم ملي نبود كمال بايد همچنان بازيهاي تيمش را از روي نيمكت تماشا ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.