تداوم روند صعودی قیمت دالر و سکه در بازار

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

قیمت دالر در جریان معامالت روز یکشنبه بازار آزاد تهران همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد. این نوع ارز که در روز نخست هفته از مرز سه هزار و۰۰۸ تومان گذشته بود، دیروز نیز روند افزایشی را سپری کرد و به سه هزار و ۳۱۸ تومان رسید. در جریان معامالت همچنین در صرافیها قیمت هر یورو چهار هزار و ۰۸۵ تومان، پوند چهار هزار و ۴۷۹ تومان، درهم امارات هزار و ۳۴ تومان و لیر ترکیه هزار و ۰۰۱ تومان معامله شد. در سوی دیگر و در شرایطی که هر اونس طال در بازارهای جهانی ۰۷۲۱ دالر و ۰۱ سنت قیمت داشت و هر گرم طالی ۸۱ عیار با قیمت ۷۱۱ هزار و ۵۱۹ تومان در بازارهای داخلی مورد معامله قرار گرفت، در بازار آزاد هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و ۰۲۲ هزار و ۰۵۱ تومان، سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۷۸۱ هزار تومان، نیم سکه ۶۳۶ هزار تومان، ربع سکه ۹۷۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۱۵۲ هزار تومان به فروش رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.