پيدا شدن اجساد زن و مرد جوان در سد زياران

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

امدادگران جسد زن و مرد جوان غرقشده در سد زياران آبيك را پيدا كردند. پس از دو روز جستجو و قطع آب سد زياران، جسد زن و مردي كه روز جمعه در اين سد غرق شده بودند با كمك امدادگران پيدا شد. معاون امداد و نجات جمعيت هالل احمر استان قزوين گفت: «اولين جسد مربوط به خانم ۴۳ ساله است كه ساعت شش صبح در پل مغان رودخانه پيدا شد و دومين جسد متعلق به يك مرد ۶۲ ساله است كه ظهر روز گذشته در ورودي سد پيدا شد.» هاشمي افزود: «با پيدا كردن اجساد، يك موتورسيكلت هم در سد پيدا شده است كه احتمال ميرود نفر سومي هم داخل آب باشد كه جستجو براي يافتن او ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.