رهايي پسر جوان در يك گروگانگيري اشتباهي

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

آدمربايان در سيرجان براي عملي كردن نقشه كثيف خود قصد ربودن فرزند همسايه را داشتند اما به اشتباه اميرعلي را براي 15 روز ربودند. 15 روز پيش، كودكي هشت ساله به نام اميرعلي در مقابل خانه خود در نجفشهر سيرجان توسط سرنشينان يك سمند ربوده شد. پس از چندي تماسهايي با خانواده اميرعلي صورت گرفت و در ازاي آزادي اميرعلي، مبلغ 100 ميليون طلب كردند. پدر و مادر اميرعلي كه از همه جا بيخبر بودند با گروگانگيرهايي مواجه شدند كه چيزي جز حرف پول نميفهميدند، اين در حالي بود كه گروگانگيرها در اشتباه بزرگي به سر ميبردند، آنها با همسايه خانواده اميرعلي اختالف داشتند و براي اينكه از آنها انتقام بگيرند نقشه ربودن فرزندشان را كشيدند اما به جاي ربودن فرزند همسايه خانواده اميرعلي، به اشتباه اميرعلي را ربوده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.