جاني دپ پروفسور شد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

بازيگر فيلم «دزدان دريايي كاراييب» به تازگي در ونكوور فيلمبرداري فيلم جديدش را شروع كرده است. جاني دپ در فيلم جديدش با عنوان «ريچارد ميگويد خداحافظ» در نقش يك پروفسور ظاهر شده است. اين فيلم كه به تازگي كار فيلمبردارياش در ونكوور شروع شده با حضور زويي دويچ در نقش يكي از دانشجويان اين پروفسور ساخته ميشود. جمعه شب هنگام فيلمبرداري صحنهاي از اين فيلم در خيابانهاي ونكوور مردم از تماشاي جاني دپ هيجانزده شدند. او پروفسوري است كه دچار يك بيماري شده كه زندگي او را تغيير ميدهد. يكي از صحنههايي كه با حضور دپ فيلمبرداري شد حضور او در كنار درياچه و كنار يك قوي سفيد بود. دني هوستون، رزمري ديويت، ديوون ترل و اودسا يانگ ديگر بازيگران اين فيلم هستند. فيلمنامه اين فيلم را وين رابرتس نوشته و خود او فيلم را كارگرداني ميكند. رابرتس فيلمي با عنوان مشابه «كيتي ميگويد خداحافظ» را سال ۶۱۰۲ ساخته بود. قرار است «ريچارد ميگويد خداحافظ» ۸۱۰۲ اكران شود.

منبع: مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.