جايزه عجیب سازمان لیگ به يك پرسپولیسي

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

مسئوالن فدراسيون فوتبال جايزه عجيبي را به عليرضا بيرانوند اهدا كردند. مراسم برترينهاي فوتبال ايران يكشنبه شب برگزار شد و يكي از انتخابها عليرضا بيرانوند به عنوان بهترين گلر ليگ شانزدهم بود. نكته عجيب در حاشيه مراسم اين بود كه به جاي دستكش طاليي به عليرضا بيرانوند كفش طال اهدا شد كه حتي تعجب خود اين بازيكن را هم در پي داشت. اين اتفاق در حالي رخ داده كه در همه جاي دنيا معموال به بهترين گلر دستكش طال اهدا ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.