دستگيري سارق مسلح با تيزهوشي رئيس بانك

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

تيزهوشي رئيس بانك كافي بود تا سارق مسلح، داخل بانك زنداني شود. ساعت ۰۳:11 دقيقه ديروز يك مرد مسلح وارد يكي از بانكهاي شعبه خيابان نواب قزوين شد و با شليك دو گلوله قصد سرقت از بانك را داشت. در اين مرحله رئيس بانك با ديدن اين صحنه به سرعت از بانك خارج شد.

رئيس بانك پس از خارج شدن از بانك اقدام به بستن در بانك به روی سارق مسلح كرد و همين باعث شد تا دزد جوان در بانك گرفتار شود.

بدين ترتيب تيمي از مأموران پليس قزوين براي دستگيري سارق مسلح وارد عمل شدند. پليس در گام نخست مردمي را كه با شنيدن صداي گلوله به سمت بانك هجوم آورده بودند از صحنه دور كرد و سپس براي زمينگير كردن متهم دست به كار شد.

در اين مرحله سارق مسلح كه خود را در حلقه محاصره مأموران گرفتار ديده بود به ناچار تسليم پليس شد. مأموران پس از دستگيري متهم يكي از كارمندان بانك را كه از ناحيه كتف هدف گلوله قرار گرفته بود به بيمارستان منتقل كردند.

سردار مهدي محمودي، رئيس پليس استان قزوين اظهار كرد: «مأموران انتظامي استان پس از كسب خبر مبني بر وقوع سرقت مسلحانه از بانك تجارت بالفاصله به محل حادثه اعزام شدند.»

وي افزود: «با حضور مأموران در بانك تجارت مشخص شد يك سارق نقابدار با يك اسلحه شكاري و با شليك چند گلوله و مجروح كردن يكي از كارمندان بانك از ناحيه دست قصد سرقت از بانك را دارد.»

محمودي ادامه داد: «اين سارق بالفاصله با تهديد و ترساندن كارمندان و مشتريان بانك توسط اسلحه نسبت به جمعآوري مقاديري از پول بانكي اقدام و قصد خروج از بانك را داشته كه با عكسالعمل سريع رئيس بانك كه در ورودي بانك را قفل میكند روبهرو میشود. در نهايت بالفاصله با ورود نيروهاي ويژه پليس، سارق در يك اقدام ضربتي دستگير شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.