خودكشي شرور خطرناك در محاصره پليس

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

شرور خطرناك كه در تعقيب مأموران بود وقتي خود را در محاصره پليس ديد پس از تيراندازي به سمت مأموران دست به خودكشي زد.

فرمانده انتظامي دزفول گفت: «روز گذشته يك شرور خطرناك در يك مجتمع مسكوني در دام پليس گرفتار شده بود كه پيش از بازداشت در اتاقي با اسلحه كلتي كه همراهش بود اقدام به تيراندازي و خودكشي كرد.»

معاون سياسي و اجتماعي فرمانداري دزفول نيز به نقل از نيروي انتظامي وقوع اين حادثه را تأييد كرد و گفت: ««اين فرد شرور در تعقيب پليس بوده كه پس از تيراندازي به سمت پليس اقدام به خودزني كرده و تسليم مرگ شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.