داوودنژاد مصائب شيرين 2017 را ميسازد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

عليرضا داوودنژاد كه سال گذشته با «فراري» به سي و پنجمين جشنواره فيلم فجر آمد، ميخواهد دومين قسمت از فيلم «مصائب شيرين» با نام «مصائب شيرين »2017 را جلوي دوربين ببرد. داوودنژاد فيلم «مصائب شيرين» را در سال 77 ساخته بود و در آن زمان اين فيلم با حواشي مختلفي روبهرو شد.

عليرضا داوودنژاد، كارگردان سينماي ايران، در رابطه با ساخت اين فيلم به تسنيم گفت: «به تازگي مذاكراتي با مديران تلويزيون درباره اين فيلم داشتهام اما هنوز به قطعيت نرسيدهام.

اگر با تلويزيون به تفاهم نرسم اين فيلمنامه را به صورت فيلم در آورده و فيلم سينمايي آن را توليد خواهم كرد.» او همچنين درباره بازيگران فيلم «مصائب شيرين »2017 اضافه كرد: «تصميم دارم تا از بازيگران قبلي فيلم مصائب شيرين كه در سال 1377 ساخته شد استفاده كنم. البته در نظر دارم كه دو هنرپيشه جديد نيز به سينما معرفي كنم.»

در «مصائب شيرين» احترامالسادات حبيبيان، شجاعالدين حبيبيان، محمدرضا داوودنژاد، رضا داوودنژاد، مونا داوودنژاد ...و به ايفاي نقش پرداختند و تدوين آن را كيومرث پوراحمد بر عهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.