واكنش آنجلينا جولي به اتهام كودكآزاري

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

آنجلينا جولي به شايعات مبني بر آزار و اذيت كودكان در جريان مرحله انتخاب بازيگران فيلم جديدش واكنش نشان داد. پس از انتشار مطلبي در مجله ‪»Vanity Fair«‬ درباره سوءاستفاده و رفتار خشن با كودكان يتيم اهل كشور كامبوج در جريان ساخت فيلم «اول پدرم را كشتند»، جديدترين پروژه سينمايي به كارگرداني «آنجلينا جولي»، اين بازيگر و كارگردان هاليوودي درباره اين اتهامات بيانيهاي صادر كرد. «آنجلينا جولي»، كارگردان، با انتشار بيانيهاي نوشت: «تمامي تمهيدات براي امنيت، راحتي و رفاه كودكان در فيلم از مرحله تست بازيگري تا مرحله توليد فيلم اتخاذ شد. ضمن اينكه والدين، قيمها و سازمانهاي غيردولتي در جريان تست بازيگري حضور داشتند. تاكتيك تست بازيگري استفاده شده، براساس يكي از صحنههاي فيلم طراحي شده و هيچ پولي از مقابل كودكان برداشته نشده است. خيلي ناراحت هستم كه يك تمرين به شكل فيالبداهه از يكي از صحنههاي اصلي فيلم به گونهاي نمود پيدا كرده كه گويا سناريويي واقعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.