كشف جسد يكي ديگر از گردشگران رودخانه دز

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

جسد يكي ديگر از مفقودان حادثه چال كندي دزفول پيدا شد. مديرعامل آتشنشاني دزفول گفت: «جسد محمدرضا پيرمحمدي يكي ديگر از گردشگران مفقود شده در حادثه چال كندي دزفول صبح روز سهشنبه در رودخانه دز پيدا شد.»

جسد اين گردشگر صبح روز گذشته در رودخانه دز و اطراف پادگان قدس از سوي يك قايقران محلي پيدا شد. در حادثه منطقه چال كندي دزفول ۹۱ گردشگر اهوازي كه براي شنا به اين منطقه رفته بودند دچار حادثه شدند كه دو نفر از گردشگران جان باخته و ۴۱ نفر ديگر با تالش امدادگران نجات يافتند و چهار نفر ديگر مفقود شدند كه با تالش مأموران آتشنشاني دزفول يكي از آنها سالم از رودخانه نجات يافت و جسد يك تن ديگر نيز كه ليدر تور بود كشف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.