انتقاد از ممیزی عجیب فیلم «شاخ كرگدن»

چرا حرف دكتر ظریف را باید حذف كنیم

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر - منبع: باشگاه خبرنگاران

محسنينسب از مميزي كه به فيلم «شاخ كرگدن» وارد شده سخن گفت. محسن محسنينسب كارگردان سينما، در خصوص اكران فيلم سينمايي «شاخ كرگدن» گفت: «شوراي صدور پروانه نمايش اين فيلم را ديده و به آن ايرادي قابل تأمل وارد كرده است، در سكانسي از فيلم روزنامهاي را نشان ميدهيم كه جمله دكتر ظريف ‹هرگز يك ايراني را تهديد نكنيد› در آن حك شده كه اين شورا ميگويد اين جمله بايد حذف شود. اتفاقي كه واقعا حيرتانگيز است.»محسنينسب در ادامه گفت: «نميدانم چطور وزارت ارشاد و اين شورا با مسائل غيراخالقي برخي فيلمها مشكلي ندارند و مجوز نمايش ميدهند اما با يك جمله مشكل پيدا كردهاند؟!» اين كارگردان همچنين گفت: «من واقعاً در اين سكانس با شخصيت حقيقي و حقوقي دكتر ظريف كاري ندارم، فقط اين جمله سرشار از قدرت و صالبت را دوست دارم و خواستم در فيلم بگنجانم.» او سپس گفت: «‹شاخ كرگدن› فيلمي ملي است و نگاهي انساندوستانه دارد و شخصيت منفي آن يك عرب سعودي است، چنين اتفاقاتي كه از سوي شوراي پروانه نمايش رقم خورده، ظلمي به سينما و مخاطبان ايراني خواهد بود.» اين كارگردان گفت: «با مميزي كه به فيلم وارد شده قصد فيلمبرداري دوباره اين سكانس را دارم كه دشوار و غيرمنصفانه است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.