افتتاح مترو در لاهور پاكستان

TOURISM - - جهانسرا -

اولين قطار متروى پاكستان كه توسط چين ساخته شده است، در شهر لاهور مركز ايالت پنجاب افتتاح شد.

به گزارش فارس، شهباز شريف، سروزير ايالت پنجاب با شركت در مراسم افتتاح مترو از واگنهاى مختلف آن بازديد به عمل آورد. اين نخستين پروژه حمل و نقل ريلى شهر بزرگ لاهور در چارچوب كريدور اقتصادى چين و پاكستان است كه امور اجرايى اين قرارداد از ســوى يك شــركت كنسرسيوم چينى انجام مى شــود. چين و پاكستان قراردادى در قالب كريدور اقتصادى را براى اجراى پروژه متروى شهر لاهور پاكستان به ارزش حدود 1,6 ميليارد دلار امضا كردند كه ســرانجام اجرايى شــد. متروى لاهور در حال حاضر 26 ايستگاه دارد و با طى حدود 26 كيلومتر از مناطق مختلف اين شهر عبور مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.