15 سال زندان براى توهين به يك نقاشى!

TOURISM - - جهانسرا -

پيرمرد 85 ساله تايلندى به جرم زيرسؤالبردن دوئل معروف يكى از پادشاهان تايلند كه 400 سال پيش رخ داده بود و توهين به تاريخ كشورش، به 15 سال زندان محكوم شد! وى كه در حين مشاهده يكى از تابلوهاى هنرى تايلند، واقعىبودن ماجراى نقاشى را زير سؤال برده بود، با گزارش مســئولان موزه از سوى پليس دستگير شده و طى محاكمه در دادگاه به تحمل 15 سال زندان محكوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.