قليه كدو يزدى را امتحان كنيد

TOURISM - - گردشگري غذا -

قليــه كــدو يــزدى كــه بــا كدوحلوايــى يــا همان كدوتنبــل تهيــه مىشــود، يكــى از خورشهــاى ســنتى اســتان يزد بهشــمار مــىرود. اين غــذا به دليل داشــتن كدوحلوايى سرشــار از آنتىاكسيدان و نوعى ضدسرطان طبيعى است.

مواد لازم:

■ لوبياقرمز: 50 گرم

■ ماش: 150 گرم

■ كدوحلوايى پوستكنده: 350 گرم

■ روغن: 100 گرم

■ پياز سرخشده: 3 قاشق سوپخورى

■ نمك، فلفل و زردچوبه: به مقدار كافى

■ شكر: 100 گرم

■ دارچين: يك قاشق مرباخورى

■ گردو و پودر نارگيل: به ميزان لازم

طرز تهيه:

لوبياقرمز و ماش را شــب قبل خيس كنيد. ابتدا لوبيا را بپزيد؛ نيمپز كه شد ماش را اضافه كنيد تا هر دو كاملاً پخته شود.

كدوحلوايى را پوســت بكنيــد و در مقدارى روغن سرخ كنيد.

تمام مواد پختهشده را همراه با پياز سرخكرده، نمك، فلفل، زردچوبه و مقــدارى آب در ظرفى بريزيد و در آن را بگذاريد تا كاملاً پخته و له شود.

شــكر و دارچين را اضافه كنيد و پس از چند جوش هنگامى كه غذا جا افتاد، در ظرف مورد نظر بكشــيد و با مقدارى گردو و نارگيل پودرشــده تزييــن كرده و با نان ميل كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.