سفر دو نفره با زيباي ژاپني!

TOURISM - - حياطخلوت -

مزدا ‪5- MX‬مياتا 2018 بهعنوان نسخه فيسليفت رودستر محبوب ژاپنى در نمايشگاه خودرو توكيو 2017 رونمايى شد. مزدا براى مدل سال 2018 اقدام به گسترش طيف رنگهاى بدنه اين خودرو دو نفره كرده است. مدل سقف نرم اين خودرو همچنين داراى پكيج مخصوصى بوده كه از پوشش سقف با رنگ قرمز تيره، چرم ناپا و رينگهاى مشكى BBS تشكيل ميشود. نسخه فستبك نيز داراى سقف سخت با رنگ متضاد مشكى است. مزدا همچنين مواد اوليه خفهكننده صداى بيشــتر، نشــاندهندههاى خواناتر و صندلىهاى گرمشونده را به مياتا 2018 اضافه كرد. ويژگىهايى چون سيستم استارت/ اســتاپ و بازيابى انرژى ترمز نيز بخشــى از بهروزرســانىهاى اين خودرو بوده و چراغهاى جلوى الايدي تطبيقى نيز در دســترس هستند. قلب تپنده مزدا ‪5- MX‬مياتا 2018 پيشــرانه 4 ســيلندر 2 ليترى 155 اسببخارى اســت. اين نيرو از طريق يك گيربكس 6سرعته دستى يا 6سرعته اتوماتيك (آپشنال) به چرخهاى عقب انتقال مىيابد. مدل ‪5- MX‬بهاى پايه 29,155 دلارى داشته و داراى صندلىهاى گرمشونده با دوختهاى متضاد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.