حضور نخستوزير هند در مراسم سوگوارى اباعبدالله الحسين(ع)

TOURISM - - جهانسرا -

نارنــدرا مودى نخســتوزير هند، با حضور در يكى از مســاجد شــيعيان در مراســم عزادارى امام حسين(ع) شــركت كرد. به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان به نقل از رســانههاى هنــدى، نارندرا مودى -نخســتوزير هند- با حضور در يكى از مســاجد شــيعيان در مراسم عزادارى امام حســين(ع) شركت كرد و همراه با همميهنان مسلمان خود به ســوگوارى پرداخت. مودى كه پيرو آيين هندوست، در شهر ايندور در ايالت ماديا پرادش در مراسم عزادارى شيعيان به مناسبت فرارسيدن ماه محرم حضور پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.