سواربرعنكبوتلوكسايتاليايي!

TOURISM - - حياطخلوت -

كمپانى ايتاليايى فيات از مدل 2019 رودستر 124 خود يعنى »فيات 124 اسپايدر« رونمايى كرد. رودستر اسپرت جديد فيات 124 اســپايدر S-Design با تريم ســطح لوكس ارائه شــده است. مجموعه امكانات جديد شامل سيســتم فنربندى و روكش فولادى صيقلى روى آينه عقب و ستونهاى جلويى ميشود. اين ظاهر منحصربهفرد همراه با رينگهاى آلياژى سبكوزن 17اينچى داراى طراحى ويژه، آرم سهرنگ در عقب و يك نوارچسب قرمز اسپرت ارائه شده كه بيشتر به بدنه كلاسيك رودستر اشاره مىكند. همچنين مركز جرم و موقعيت صندلى پايين و قسمت عقب كجشده به سمت محور عقب، نيمرخ زيبايى شبيه يك خودروى اسپرت اصيل به نمايش مىگذارد. فيات 124 اســپايدر جديد از موتور 1400 سىســى با 4 سيلندر اســتفاده كرده و داراى خروجى قدرت 160 اسببخار و گشتاور 250 نيوتنمتر است. اين خودرو شتاب صفر تا صد خود را در 5/6 ثانيه طي ميكند. اين خودرو 26هزار دلار قيمتگذاري شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.