سالادى كه آوازهاش جهانى است

TOURISM - - گردشگري غذا -

سالاد تبوله يكى از خوشمزهترين غذاهاى گياهى لبنان بوده و امروزه در سرتاسر دنيا محبوب شده است.

اين ســالاد از بلغور، جعفــرى، نعنا، گوجهفرنگى و خيار تهيه مىشــود و در آخر روى آن روغن زيتون و آبليموى تازه ميريزند. تبوله يك وعده غذاى گياهى، سالم و نشاطبخش بهويژه در عصرها و لحظههايى است كه دور هم جمع ميشويد و به يك خوراكى خوشمزه نياز داريد.

در لبنان سالاد تبوله را در كنار غذاهايى مثل فلافل، حمص و زيتون مىخورند و يكى از غذاهاى سنتى لبنان در جشنها و مراسم مختلف به حساب مىآيد. سالاد تبوله با اينكه طرز تهيه بسيار سادهاى دارد، اما طعمش بىنظير است و پيشنهاد مىكنيم حتماً آن را امتحان كنيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.