‪[Âq Á dŒy YZ]‬ ‪ŠeM {‬

Vaghay Ettefaghie - - News -

»ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﭼﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺧﺸﺖ ﻭ ﭼﻮﺏ ﺧﺸﻚ ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪ، ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺧﻄﺮ ﺷﻮﺩ. ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻧﺨﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩﺑﺎﺵ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ.« ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻱ ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﺮﭼﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻃﻔﺎﻱ ﺣﺮﻳﻖ، ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ

ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ، ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺗﺶ ﮔﻔﺖ: »ﺁﺗﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺷﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ، ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﺳﺖ.« ﺍﻭ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ: »ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﻤﻚﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺑﻪﻣﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﺭ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.« ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺮﻕ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: »ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻋﻠﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺎﻧﻴﻢ.« ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻡﺷﺪﻥ ۹ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: »ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ، ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ، ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﺿﺎﻳﺖﺑﺨﺶ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.« ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻋﻠﺖ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺸﺖ ﻭ ﭼﻮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﻭ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ.

۰۴ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﺗﺶ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ۰۴ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺭﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ۰۳ ﺗﺎ ۰۴ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﮔﻔﺖ: »ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ.« ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ: »ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲﺭﺳﺪ.« ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﮔﻔﺖ: »ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ، ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻥﻫﺎ ...ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﺍﺣﺴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.« ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﺁﺗﺶ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﭼﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺗﺶ ﺑﻪﺗﺪﺭﻳﺞ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻬﺎﺭﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ

ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎﻱ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﺁﺗﺸﭙﺎﺩ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺭﺿﺎﻳﻲ، ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ ۵۱ﺭﻭﺯ۸۱ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﺩﺭ ﭘﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ۰۱ ﺗﺎ ۵۱ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﻠﻲ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ.« ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ: »ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻧﺪﮎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻣﺪﺍﺩﺭﺳﺎﻧﻲ ﺷﺪ. ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ.« ﺭﺿﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ: »ﺩﺭﺣﺎﻝﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻣﻮﺵﻛﺮﺩﻥ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ

ﻭ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻱ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ.«

۹ ﻧﻔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ، ﺍﻛﺒﺮ ﺁﺯﺍﺩﻱ، ﻣﺪﻳﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﺭﮔﺮﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ: »ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ۹ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ۹ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ)ﺭﻩ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.« ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻳﺰﺵ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ: »ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﻳﺰﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺁﺗﺶﺳﻮﺯﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭﻫﻤﻴﻦﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩﺑﺎﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ.« ﺍﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.