ايران خودرو پيشتاز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال

Vaghay Ettefaghie - - اقتصــاد -

گروه صنعتي ايران خودرو که بزرگترين خودروساز خاورميانه و طاليه دار صنعت خودرو کشور به شمار ميرود، توانسته در شاخص هاي مختلف توليد، کيفيت، خدمات پس از فروش و طراحي و توسعه محصول گامهاي مهمي را در مسير تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد.

در سال جاري گروه صنعتي ايران خودرو توانست با ايجاد پايگاه توليد محصول در شهر سمنان و کرمانشاه گام مهمي را در ايجاد اشتغال در اين مناطق و جلوگيري از مهاجرت نيروي کار جوان به سمت شهرهاي بزرگ بردارد.

با بهره برداري از خط توليد در شهر سمنان 150 نفر به صورت مستقيم مشغول به کار شدند که اشتغال غيرمستقيم در بخش هاي خدماتي را نيز بايد به اين رقم افزود. سايت توليد در سمنان در فاز نخست توليد سمند را در دستور کار داشت که در پاييز سال جاری توليد پژو پارس نيز به آن اضافه شد.

همچنين با بهره برداري از کارخانه ايران خودرو کرمانشاه با ظرفيت اسمی ساالنه توليد ۰۳ هزار دستگاه و در دو شيفت کاري تعداد زيادي از جوانان جوياي کار اين شهر مشغول به کار شده اند. ايجاد کارخانه ايران خودرو کرمانشاه از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بوده است که در سال جاري به بهره برداري رسيد. در فاز نخست اين کارخانه و در يک شيفت کاری،

با ايجاد 300 شغل به صورت مستقيم، ساالنه 51هزار دستگاه پژو پارس توليد می شود که اين ميزان در دوشيفت کاری به ساالنه 30 هزار دستگاه افزايش خواهد يافت.

تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد

توسعه محصول و عرضه محصوالت جديد از رويکردهاي اصلي ايران خودرو است. در سال جاري محصوالت جديد تندر پالس، دنا پالس، دناپالس با موتور توربورشارژ، پارس اتوماتيک، 207i اتوماتيک و هايما اس.5 به بازار عرضه شده است. طراحي مجدد و توليد اين محصوالت به صورت کامل با توان و تخصص کارشناسان گروه صنعتي ايران خودرو محقق شده است.

پژو 2008 ، محصول مشترك ايران خودرو و پژو نيز در سال 96 روانه بازار شد. از ديگر گام هايي که گروه صنعتي ايران خودرو در سال

96 در مسير خودروساز شدن برداشته امضاي قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بين المللي براي طراحي و توليد پلتفرم محصوالت جديد است.

براساس اين قرارداد که ميان ايران خودرو، معاونت علمی-فناوری رياست جمهوری، قطعهسازان، دانشگاههای صنعتی شريف و اميرکبير، شرکت پينين فارينا ايتاليا، پانچ بلژيک، هيوندای پاورتک کره جنوبی و بنتلر و ماهله آلمان امضا شد، تمامی مراحل طراحی و توليد پلتفرم و محصول اختصاصی ايران خودرو توسط برترينهای صنعت خودروی جهان آغاز شد. پيش بيني مي شود نخستين محصول اين قرارداد دو و نيم سالآينده وارد بازار ايران شود و در 10 سال آينده، 23 محصول جديد روي دو پلتفرم طراحي شده توليد خواهد شد که تکيه در توليد محصوالت جديد بر قطعه سازان داخلي خواهد بود.

در سال 69، به منظور پيگيري اجراي مفاد قرارداد بين المللي ايران خودرو با طراحان برتر جهاني، نخستين نشست طراحان پلتفرم جديد ايران خودرو نيز برگزار شد.

خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش يکي از شاخص هاي اصلي در تعيين ميزان رضايت مشتريان از محصول است. ايساکو امسال در بين 40 شرکت خودروساز داخلی و خارجی برای هشتمين دوره متوالی در ارزيابیهای شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران که به نمايندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود، موفق به کسب جايگاه نخست شده است.

از سويي ديگر، طبق گزارش ارزيابي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، ايساکو بر اساس برنامهريزی يکساله در زمينه افزايش سرعت ارايه خدمات و کاهش زمان تعميرات خودرو در شبکه نمايندگي ها موفق شد، زمان تعميرات در شبکه خدمات پس از فروش ايرانخودرو را به 1.8 روز کاهش دهد و به رشد قابل توجهی در اين حوزه دست يابد.

بر اساس نتايج ارزيابي هاي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران، رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش ايرانخودرو، در بهار 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 25 امتياز افزايش يافته است.

طبق گزارش شهريور شرکت بازرسی کيفيت و استاندارد ايران، شاخص رضايت مشتريان ايساکو که در بهار سال گذشته عدد 711 را نشان میداد در سه ماهه ابتدای سال 96 به 736 رسيد و شرکت ايساکو با بهبود عملکرد خود باز هم موفق به افزايش چشمگير رضايت مشتريان شد.

صادرات محصوالت

توسعه صادرات و کسب سهم باالتر از بازار جهاني از جمله اهداف و رويکردهاي اصلي ايران خودرو است. ايران خودرو درصدد است تا با توسعه و تنوع بخشي به محصوالت و ارتقاي کيفيت بتواند سهم مناسبي را در بازار جهاني کسب کند.

برهمين اساس، در سال 96 تعدادي از محصوالت ايران خودرو به بازار کردستان عراق معرفي شد، با اخذ استانداردها و مجوز الزم براي ورود، بازار کردستان به روي محصوالت ايران خودرو گشوده خواهد شد.

افزودن سمند به سبد توليدات در اسکندريه نيز از ديگر اقدامات ايران خودرو در بخش صادرات است. در سال جاري 1000 دستگاه سمند در اين خط توليد و روانه بازار عراق مي شود. عالوه بر سمند، در حال حاضر محصول پژو پارس در اسکندريه عراق توليد مي شود. اين محصوالت سهم قابل توجهي از ناوگان حمل و نقل عمومي کشور عراق را به خود اختصاص داده اند.

از سويي ديگر، با توجه به استقبال مشتريان در بازار کشورهاي هدف، آپشن بندي به عنوان بخشي از فرآيند فروش خودرو در کشورهاي صادراتي ايران خودرو درآمده که با همکاري شرکت توليد خودروهاي سفارشي ايران خودرو (آپکو) تامين نياز و خواست مشتريان به عنوان يکي از اهداف و اولويت هاي اصلي ايران خودرو در اين کشورها دنبال مي شود.

قرارداد ايران خودرو و مرسدس بنز در قالب شركت مشترك

يکي ديگر از اقدامات ايران خودرو در عرصه مشارکتهاي بين المللي در سال 96 عقد قرارداد همکاري با مرسدس بنز در قالب شرکت مشترك بود. قرارداد ايجاد شرکت مشترك در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری ميان اين دو شرکت به امضا رسيد. قرارداد خودروهای تجاری که امضا شده شامل ايجاد شرکت مشترك در حوزه فروش و خدمات پس از فروش خودروهای تجاری است. اين شرکت، به صورت انحصاری مسئوليت فروش محصوالت تجاری مرسدس بنز را بر عهده خواهد داشت. همچنين شرکت دوم که قرار داد آن در ماه آينده نهايی میشود، مسئوليت توليد را برعهده دارد و نسل فعلی و آينده کاميون آکتروس از جمله توليدات اين شرکت خواهد بود.

ستاره هاي كيفي محصوالت

افزايش کيفيت محصوالت توليدي از طريق بهبود مستمر در فرآيندها و زنجيره تامين و توليد، رکن اصلي فعاليت در ايران خودرو به شمار مي رود. به ويژه در سالهاي اخير با عبور از موضوع تيراژ توليد و دستيابي به سطح توليد يکنواخت و اقتصادي، ارتقاي کيفيت و توسعه محصوالت از محورهاي اصلي فعاليت هاي ايران خودرو بوده است.

بعد از کسب ستاره براي محصوالت در سال گذشته، در سال 96 نيز به طور ميانگين در هر ماه ستارهاي به ستارههاي کيفيت محصوالت ايران خودرو افزوده شده است. در فروردين ماه امسال سورن از يک ستاره عبور کرده و دوستاره کيفيت را کسب کرده است. گزارش ارديبهشت ماه منتشر شده از سوي شرکت بازرسي و استاندارد ايران مبين افزايش ستاره هاي تندر اتوماتيک ايران خودرو بود.

در اين گزارش تندر اتوماتيک ايران خودرو از سطح کيفي 3ستاره به 4ستاره ارتقا يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.