پرونده «کاووس سیدامامی»

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

درباره این پرونده یک نفر که عنوان استادی هم داشته خودکشی میکند و این موضوع در داخل و خارج بازتاب دارد، آنچه از صداوسیما پخش شده را ندیدم اما اگر چنین اتفاقی بیفتد و رسانه ملی به آن نپردازد همه گله میکنند. اگر کسی دستگیر شود و اعلام نشود باز گلایه میشود یا وقتی شایعاتی مطرح میشود مردم خواهان اطلاعرسانی در مورد عنوان اتهامی هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.