ورودپورشهبهعرصهتولیدقایقهایلوکس

Vizhenameh - - صفحه اول -

مدتهاست رقابت خودروسازان به تولید خودروهای شاسی بلند کشیده شده که تاکنون شرکتهای بزرگی همچون جگوار، بنتلی و مازراتی نیز به تولید یک شاسی بلند اسپرت پرداختهاند. حتی شرکتهای دیگری همچون رولزرویس، استون مارتین و یا حتی المبورگینی هم برنامه خود برای تولید یک خودروی شاسی بلند را اعالم کردهاند. اما به تازگی شرکتهای بزرگ خودروسازی برای تولید یک قایق تفریحی و یا ترجیحا یک قایق تندرو هم با هم رقابت میکنند.شرکتهایی همچون بوگاتی، استون مارتین، تویوتا، لکسوس و حتی مرسدس بنز هم سابقه تولید قایق تندرو یا قایق تفریحی را دارند. حال در این رقابت تنگاتنگ، شرکت آلمانی پورشه هم وارد میدان شــده تا با طراحی و تولید یک قایق لوکس و بزرگ تفریحی، تواناییهای خود را به رخ رقیبان خود بکشد.داینامیک ‪،GTT 115‬ نامی است که پورشه بر روی پروژه دریایی خود گذاشــته و برای طراحی و ســاخت آن هم از مرغوبترین قطعات و روکشهای چرمی اســتفاده کرده است. بیشتر این وسایل در محصوالت لوکس پورشــه هم مورد استفاده قرار میگیرد و به همین دلیل قیمت این قایق را به مرز 13.2 میلیون دالر رسانده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.