شمارشمعکوستاورودبیاموسری8

Vizhenameh - - صفحه اول -

پس از افشای تصاویر کانســپت بیامو سری 8 ، حاال سازنده آلمانی رسماً این کانسپت را رونمایی کرده و گفته این خودرو رسماً از سال آینده پس از چندین سال غیبت باز خواهد گشت. این یک کوپه بزرگ لوکس است که در سبد محصوالت بیامو باالتر از سری 6 قرار گرفته و پرچمدار کوپههای این شرکت خواهد بود.سری 8 باز متولد شده با طراحی تازهای در بین محصوالت بیامو متمایز است. در نمای جلو اولین چیزی که جلب توجه میکند، جلوپنجره کلیوی شکل است که در ابعادی بزرگتر از معمول طراحی شده است. در طرفین این جلوپنجره عظیم نیز چراغهای باریک لیزری قرار گرفتهاند. از ویژگیهای اصلی طراحی این خودرو میتوان به نمای جلوی تهاجمی، کاپوت بلند و بدنــه روان به همراه دیفیوزر فیبر کربنی عقب اشاره کرد.این ماشین رنگ بسیار منحصربهفردی هم دارد. گلگیرهای عضالنی با دهانههای گشوده به همراه سر اگزوزهای ذوزنقهای عقب نیز حالت تهاجمیتری به خودرو بخشیدهاند. این در حالی است که در عقب هم چراغهای باریکی با گرافیک نوآورانه دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.