لقمه‌آماده‌برای‌سارقان‌حرف‌های

Vizhenameh - - صفحه اول -

مزدا3،‌پراید،‌پژو‌602،‌‌بنز‌و‌بی‌.ام.و‌سرلیست‌دزدان‌خودرویی‌

مژده شفق اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که خودروی شخصی دارید، بدون هیچ تردیدی این گزارش را بخوانید. البد ابروهایتان را میاندازید باال و با نگاهی عاقل اندرســفیه از خودتان میپرسید چرا؟ جوابش در یک جمله است: ما خودروهایی که سرقتشان به راحتی صورت میگیرد و به قول سارقان، سرقتخورشان ملس است را به شما معرفی میکنیم. با مطالعه این گزارش با یک تیر دو نشان زدهاید. اول آنکه حواستان به خودروتان بیشتر است و سعی در ارتقا درجه امنیت آن دارید و دوم آنکه به سراغ این دسته از خودروها کمتر خواهید رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.