پژو پارس

Vizhenameh - - News -

پژو پارس که در ســالهای دورتر با نام پژو پرشیا در بازار شناخته میشــد و هنوز هم گاهی به همین نام خرید و فروش میشود، یکی از خودروهای نسبتا باسابقه بازار ما است که البته ایرانخودرو تالش کرده با عرضه موتورهای جدید و تغییراتی در داخل آن، کمی سنش را کاهش دهد. در میان گزینههای خرید در بازه قیمتی مورد نظر ما، مدلهای اینخودرودیدهمیشودکهازموتور پژو206 استفاده میکنند و به این ترتیب مصرف سوخت نسبتا مناسبی دارند. در کنار اینها پشــتی صندلی برقی و آینههای تاشو و سنسور عقب از دیگر امکانات این مدل است. قیمت پارس در بازار حدود 41 تا 42 میلیون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.