دورخیز جگوار برای تسخیر بازار

Vizhenameh - - News -

یکی از بزرگترین برندهای انگلیسی جهان ایده خوبی برای حضوری قدرتمند در بازار جهانی دارد. جگــوار قصد دارد بزودی با مدل y خود که از ســرعت و قدرت متفاوتی برخوردار اســت، بازارهای جهانی را نشانه برود. این ابرخودروی جگوار ۰۰۶ اسببخار قدرت دارد که میتواند با سرعتی معادل ۲۲۳ کیلومتر بر ساعت به یک سوپراسپرت در جهان تبدیل شود. جالبتر آنکه مشــتریان میتوانند با پرداخت ۰۱ هزار پوند، هر رنگی از میان ۰۱ هزار رنگ موجود این شرکت را سفارش دهند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.